Algemeen Maatschappelijk Werk en Mantelzorg:
Waiman Lam

Bereikbaar op: w.lam@desmd.nl

Website: www.desmd.nl

Telefoonnummer: 075-2104 333

---

Mantelzorg is de extra zorg die u als naaste familie geeft aan uw partner, kind,  ouders of andere dierbaren met een chronische ziekte of beperking.

Mantelzorg is vaak vanzelfsprekend maar kan zwaar worden. U kunt overbelast raken,  vooral als de situatie steeds complexer wordt, steeds meer tijd vraagt, niet meer goed te combineren is met uw werk of andere verplichtingen , of als uzelf  ziek wordt.

Mantelzorg is overal en van alle leeftijden. Ook kinderen en jongeren groeien op met zorgen voor een naast familielid. Zij worden jonge mantelzorgers genoemd.

In iedere situatie is een steuntje in de rug prettig. Daarvoor is de mantelzorgondersteuning vanuit de SMD.

Wij bieden professionele ondersteuning: een luisterend oor, een vrijwilliger om u  te ontlasten, advies en  voorlichting t.a.v. mogelijke regelingen, overnemen van regeltaken, cursussen Omgaan met dementie of met Niet Aangeboren Hersenletsel en lotgenotencontact.

Bereikbaarheid